Privacyverklaring Waterpascoaching

Via de website waterpascoaching.nl worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Bedrijf Waterpascoaching acht een zorgvuldig omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) stelt.

Dat betekend onder andere dat:
Wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacy verklaring.
Wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist.
Wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

Waterpascoaching is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 6-10-2017.

Gebruik van persoonsgegevens
Door het gebruiken van onze dienst laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoonsgegevens zijn . wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven, in het kader van de door u gevraagde dienst, of waarvan bij opgaven duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt om te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen:
  • NAW gegevens
  • Telefoonnummer
  • Emailadres
  • IP-adres
Registratie
  • Kvk nummer
  • Emailadres
  • Persoons gegevens : C.E van der Woude en F.J van der Woude

Afhandeling gebruik onze diensten
Wanneer u bij ons diensten af neemt, maken wij voor de afhandeling daarvan gebruik van uw persoonsgegevens.

Reclame

Wij kunnen u, naast de informatie op onze website, op de hoogte brengen van onze nieuwe producten en diensten:
  • Per mail
  • Via uw eigen omgeving op de site

Contactformulier
Als u een contactformulier op de website invult, of ons een email stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier, of de inhoud van u email nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Publicatie
Wij publiceren uw klantgegevens niet.

Verstrekking aan derden
Wij verstrekken niet aan derden.

Beveiliging
Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te bewerken.

Wij houden statistieken bij op onze website, maar dit gebeurd te allen tijde geanonimiseerd.

Wijziging in deze privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijziging op de hoogte brengt.

Inzage en wijziging van u gegevens
Voor vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijderingen van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via onderstaande gegevens.

Contact